Trân trọng kính mời doanh nghiệp “Tổ chức tham gia Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2022”

page 1
page 2

Đơn đăng ký tham gia

Mau don dang ky tham gia Asia Fruit Logistica BKK 2022

tải về Đơn dăng ký tham gia:

https://docs.google.com/file/d/1iQGwCEaCFxZU9uHH5atqozKwubkfwuCD/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Mẫu đăng ký nhân sự của Doanh nghiệp

Phu luc VI Mau dang ky nhan su cua DN

tải về Mẫu đăng ký nhân sự :

https://docs.google.com/file/d/1Zjv1ua05Zsv8AtBXb754lFukXXeAkSVC/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *