Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam Trân trọng kính mời doanh nghiệp “ Tổ chức tham gia Hội chợ rau quả Fruit Logistica 2024 tại Berlin – Đức ”

THÔNG BÁO MỜI DN FL 24- ĐĂNG WEBSITE 2

– Đơn đăng ký tham gia ( tải về theo mẫu 1 đính kèm trong link dưới đây )

https://docs.google.com/document/d/1KDFohopmKs4qY_wxt–OT1QcoYqupKAV/edit?usp=sharing&ouid=108465040872686371644&rtpof=true&sd=true

– Danh sách nhân sự (tải về theo mẫu 2 đính kèm trong link dưới đây )

https://docs.google.com/document/d/1KEVI0Gs_BuXsqTn9XmkuQ86mqP9TX6KM/edit?usp=sharing&ouid=108465040872686371644&rtpof=true&sd=true

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *