Mẫu đơn đề nghị gia nhập Hiệp Hội:

Mau-Don-de-nghi-gia-nhap-Hiep-Hoi-2022

tải mẫu Đơn đề nghị gia nhập Hiệp hội

Thông báo phí gia nhập HHRQVN:

Thong-Bao-phi-gia-nhap-HHRQVN