Tìm Kiếm:

SẢN PHẨM
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
SẢN PHẨM
Sản phẩm Quả
Thông tin sản phẩm

Diện tích trồng rau quả Việt Nam là 1.685.000 ha trong đó rau 910.000 ha, quả 775.000 ha, sản lượng cả năm là 17.653.100 tấn. Trong đó, rau 10.969.300 tấn, quả 6.500.000 tấn (số liệu năm 2007 của Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Hàng năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 300 triệu USD rau qủa cho trên 30 thị trường Châu Á, Chấu Âu, Bắc Mỹ.