Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

THỜI HẠN THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC ÁP DỤNG QUẢN LÝ TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC TRÁI CÂY NHẬP KHẨU17/04/2019

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông có công văn số 339/CBTTNS-TT ngày 05/04/2019 thông tin về thời hạn áp dụng quản lý truy xuất nguồn gốc trái cây nhập khẩu của Trung Quốc.

Download văn bản theo đường link:

https://drive.google.com/file/d/1BJjkJZSghoOG2ziHWPfmb1exP6-3UI8m/view?usp=sharing

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG