Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”21/02/2019

Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 3 năm 2019.

Để cập nhật thông tin về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và hướng dẫn triển khai Thông tư 03/2019/TT-BCT cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận thị trường các nước thành viên Hiệp định, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”. Cụ thể:

Tại miền Nam:

- Thời gian: 8h - 12h, ngày 27 tháng 02 năm 2019

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại miền Bắc:

- Thời gian: 8h - 12h, ngày 05 tháng 3 năm 2019

- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, 14 Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy mời, link đăng ký và chương trình chi tiết theo các file đính kèm.

Đề nghị các Đơn vị đăng tải thông tin lên các ấn phẩm của Đơn vị. Thông tin do Cục Xuất nhập khẩu cung cấp.

Trân trọng,

Tải thông tin: giấy mời, đăng ký tham gia tại đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/19S3dz60wbktHx37lV0htoPGM6DsAn7HK?usp=sharing

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG