Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 201121/09/2011

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 2011 tại cuộc họp “Giao ban trực tuyến” ngày 05/8/2011 Bộ Công Thương đánh giá:

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,3 tỷ USD tăng 19,6% so với tháng 8/2010. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 60,8 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 9,1 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 67,0 tỷ USD.

Ước nhập siêu 8 tháng khoảng 6,21 tỷ USD, chiếm 10,21% kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch rau quả xuất khẩu ước thực hiện 8 tháng 405 triệu USD đạt 86% kê hoạch năm 2011 và tăng 36.2% so với cùng kỳ (8 tháng năm 2010 đạt 297 triệu USD). Kim ngạch nhập khẩu rau quả 8 tháng ước tính 181 triệu USD đạt 99% so với cùng kỳ năm 2010 (183 triệu USD) chiếm 44,7% kim ngạch rau quả xuất khẩu.