Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

Xuất khẩu nông- lâm – thủy sản: chiếm tỷ trọng cao trong nhóm hàng xuất khẩu10/09/2011

Xuất khẩu nông- lâm – thủy sản: chiếm tỷ trọng cao trong nhóm hàng xuất khẩu

Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường thế giới ước đạt 51,46 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Nhóm hàng nông- lâm- thủy sản vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao(21,9%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu, ước đạt trên 13,9 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ 7 tháng năm 2010. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính ước đạt xấp xỉ 8,1 tỷ USD, tăng 44,6%; thủy sản ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 24,8%; lâm sản đạt 2,2 tỷ USD, tăng gần 13%.

Ngoài sản phẩm chè các loại giảm 0,7% so với cùng kỳ, còn lại các mặt hàng trong nhóm hàng đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ 7 tháng năm 2010, cụ thể cà phê tăng 83,7%; hạt tiêu tăng 63,9%, sắn và các sản phẩm sắn tăng 81,5%, cao su tăng 77,2%,…

Về giá cả, so với cùng kỳ 7 tháng năm 2010, giá của nhiều mặt hàng xuất khẩu có xu hướng tăng như nhân điều tăng 44,7%; cà phê tăng 55,6; hạt tiêu tăng 68,5%; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 30.8%.

Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu phần lớn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng nhẹ so với 7 tháng năm 2010, nhưng do giá cả tăng cao hơn nên giá trị xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng trưởng khá. Để xuất khẩu hiệu quả, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi biến động giá cả các mặt hàng, và tìm hiểu những thị trường mới (như đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường Xê nê gan, Băng la đet, Bờ Biển Ngà).

Nguốn: TTNN –BCT- Tổng hợp