Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM HOÁ CHẤT VÀ DÙNG NHÀ KÍNH/ NHÀ LƯỚI TRONG NÔNG NGHIỆP.16/05/2019

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM HOÁ CHẤT VÀ DÙNG NHÀ KÍNH/ NHÀ LƯỚI TRONG NÔNG NGHIỆP.

Một số giải pháp từ Mai Xuân Thìn để giải quyết một số vấn đề mà chính quyền ủng hộ nông dân/ doanh nghiệp đang dùng nhà kính, nhà màng, hoá chất để giải quyết vấn đề ngăn ngừa con trùng, sâu bọ, mưa.

1. Về con trùng sâu bọ: 
Cán bộ khuyến nông: thay gì khuyên dùng loại hoá chất nào tiêu diệt côn trùng, dùng nhà màng ngăn chặn chúng ta chuyển sang điều tra sâu bọ trong vùng, tìm hiểu tập quán của chúng, xem chúng thích ở đâu, thích ăn gì... để chọn loại cây, cỏ phục vụ chúng (ưu tiên cây trái và cây được liệu hoặc các cây có giá trị khác để chúng ta có thể có thu nhập ngoài mục đích cho sâu bọ ăn). Trồng các loại cây sâu bọ thích ở hàng rào hoặc mật độ phù hợp khác trong vùng đất trồng rau, nếu cây cỏ không chiếm nhiều ánh sáng của rau thì có thể trồng xen. Nếu trồng cây ăn trái và rau cũ thì trồng xem với mô hình nông lâm kết hợp.

Con trùng sâu bọ sẽ ăn loại nào chúng thích nhất, nếu ta hiểu vậy ta co thể bảo vệ cây/ rau chính (chọn lựa số 3 hay 4 của chúng). Khi chúng ta chuyên canh, con trùng không có chọn lựa khác ngoài ăn loại rau/ cây chúng ta trồng mặt dù chúng không thích (do bị bỏ đói), nên hiểu về chúng rất quan trọng. 

Con trùng sâu bọ không phải chỉ biết ăn, chúng không phải chỉ phá hoại, mà chúng bồi dưỡng thêm dinh dưỡng cho đất khi chúng ăn. Nếu quý vị quan sát một con sâu hay một con ốc sên ăn rau lá, quý vị sẽ thấy những chất thải của chúng đằng sau nơi chúng bò qua (giúp phân hoá lá thành phân cây có thể nhanh hấp thu được), theo tôi quan sát chưa đến 1% sâu hay ốc sên giữ lại trong cơ thể chúng. Đây là điều tích cực của sâu bọ, ốc sên chúng ta nên ghi nhận.

2. Về mưa gây hư hỏng rau: mưa hầu như theo mùa nên chúng ta nên chọn mùa nào nên trồng loại rau nào, mùa mưa nên chọn rau ăn trái như mớp, khổ qua, bầu bí...
Quan trọng chúng ta nhận thức được cái được và cái mất của mỗi phương pháp canh tác, chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp. 

3. Nhận thức:  Đầu tiên là chính quyền và bà con sớm nhận thức được dùng nhà kính, dùng hoá chất là trực tiếp và gián tiếp làm chất lượng không khí, đất, nước ngầm giảm, gây biến đổi khí hậu theo hướng ngày càng xấu và mang cái ‘chết thầm lặng đến cộng đồng’ nếu ‘thực hành nông nghiệp xấu’ ‘B.A.P, Bad Agriculture Practice’ thực ngữ B.A.P tôi mới đưa ra đối nghịch với canh tác ‘ Thực hành nông nghiệp tốt G.A.P’

Đà Lạt là nơi chúng ta có thể dể thấy và cảm nhận được mức độ thay đổi. Như tiến sĩ Vũ Ngọc Long đã phân tích, cái sai từ nhận thức bắt đầu từ nhận thức của chính quyền trung ương và địa phương về nhà kính/ nhà màng là ‘Công nghệ cao’. 

Sai bắt nguồn từ đâu thì sửa cũng bắt nguồn từ đó.

Tác giả

Mai Xuân Thìn

Các bài viết liên quan và nguồn: