Tìm Kiếm:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
Môi trường kinh doanh

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, GDP tăng b́nh quân trên 6%/năm và năm sau cao hơn năm trước. Việt Nam được đánh giá là một trong ít nước có nền an ninh tốt nhất thế giới. Việt nam có chính sách luôn được sửa đổi ngày càng hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư ngày càng thông thoáng, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi.
- Chính phủ VN có nhiều chính sách khuyến khích phát triển ngành trái cây như:

Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, GDP tăng b́nh quân trên 6%/năm và năm sau cao hơn năm trước. Việt Nam được đánh giá là một trong ít nước có nền an ninh tốt nhất thế giới. Việt nam có chính sách luôn được sửa đổi ngày càng hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư ngày càng thông thoáng, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi. - Chính phủ VN có nhiều chính sách khuyến khích phát triển ngành trái cây như:

    1. Chương trình xuất khẩu rau quả 10 năm (2001 - 2010) đạt mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ SD rau quả vào năm 2010, trong đó có các dự án về giống và chính sách nhà nước hỗ trợ thay đổi gióng cây ăn qủa , dự án công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ thục vật, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tài chính  qua quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ...

    2. Mục tiêu của Chương trình giống cây trồng 10 năm (2001 - 2010) là tạo giống cây ăn trái mới với chất lượng và năng xuất cao mới, phục vụ xuất khẩu trong đó có dự án lai tạo các giống tốt nhất trong nước và du nhập các giống tốt thích hợp với điều kiện khí hậu đất đai VN ...

    3. Chủ trương chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng, giảm diện tích trồng lúa năng suất kém chuyển trồng các loại cây lợi ích kinh tế cao, trong đó chủ yếu là cây ăn trái.

    4. Chính sách phát triển kinh tế trang trại tạo vùng sản xuất trái cây tập trung ở các vùng đất mới như Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc...

    5. Chính sách phát triển kinh tế tập thể trong đó có Hợp tác xã chuyên ngành trái cây.

    6. Chính sách xúc tiến thương mại quốc gia các mặt hàng trọng điểm, trong đó có rau qua tươi và rau qủa chế biến

- VN đang hội nhập kinh tế thế giới, các sự kiện sau đây có ảnh hưởng to lớn đến ngành rau quả VN trong những năm tới:

    1. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được chuẩn y năm 2001 mở ra cơ hội mới cho hàng VN xâm nhập thị trường Mỹ.

    2. Thực hiện AFTA trong khối ASEAN, ASEAN và Trung Quốc, ASEAN và Nhật, Hàn Quốc, ASEAN và EU. Giảm và miễn  thuế nhập khẩu trong các năm tới. 

    3. Việt Nam gia nhập WTO.